ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาทรู ที่ 7 eleven ได้แล้ววันนี้

สแตมป์เซเว่นแลกค่าโทร

เหนือกว่าขึ้นอีกระดับ กับทรูมูฟเอช ย้ายค่ายเบอร์เดิม ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน
7-eleven ทั่วประเทศ

ทรูมูฟเอช เปิดให้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม ผ่าน 7-ELEVEN ได้แล้ววันนี้


ทรูมูฟ เอช เดินหน้าอำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิมผ่านร้านสะดวกซื้อ
หลังบอร์ด กทค.พิจารณาให้สามารถดำเนินการได้ตาม พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุงเทพฯ 19 กุมภาพันธ์ 2559 – บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (ทรูมูฟ เอช) เดินหน้าอำนวยความสะดวกผู้บริโภค ที่ขอใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) ที่ 7-ELEVEN ด้วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP) รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
ได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า การโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ 7-ELEVEN มิได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ดังที่ดีแทค ไตรเน็ต (DTN) และแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ได้กล่าวอ้างและได้ยื่นหนังสือขอให้ กสทช. ตรวจสอบ โดยการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นไปตาม พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ธุรกิจโมบายล์ และผู้อำนวยการบริหารธุรกิจรีเทล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นว่าการดำเนินการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) ของทรูมูฟ เอช ที่ 7-ELEVEN สามารถดำเนินการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับความตั้งใจของทรูมูฟ เอช ที่ให้ความสำคัญเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทยินดีที่จะปรับเพิ่มขั้นตอนการให้บริการโอนย้ายที่ 7-ELEVEN ตามที่ กทค. ให้คำแนะนำเพิ่มเติมทันที คือจะปรับข้อความในสลิปที่มอบให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานจากคำว่าใบเสร็จรับเงิน เป็น ใบคำขอโอนย้าย เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งจะจัดส่งสำเนาสัญญาให้ผู้ใช้บริการเมื่อโอนย้ายสำเร็จด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนย้ายได้ที่ 7-ELEVEN ดังกล่าว พบว่า มีลูกค้าจากผู้ประกอบการรายอื่น ประสงค์ขอทำการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาที่ทรูมูฟ เอช เป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับการโอนย้ายมากกว่าแสนราย ซึ่งความเห็น ของ กทค เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา ก็ได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่าผู้ให้บริการต้นทางจะต้องดำเนินการโอนย้ายภายใน 3 วัน ซึ่งการปฎิเสธการโอนย้ายเลขหมายของผู้ให้บริการรายเดิมจะสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในประกาศ กสทช.เกี่ยวกับการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น ทรูมูฟ เอช จึงมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การขอใช้บริการโอนย้ายค่ายเบอร์เดิมของผู้บริโภคจำนวนมากจะได้รับความสะดวกมากขึ้นโดยเร็ว
ขอบคุณข่าวสารและกิจกรรมดีๆจาก TruemoveH
แหล่งที่มา
http://truemoveh.truecorp.co.th